Trane blog

Soğutucu Akışkanlardaki Gelişmeler ve R-1233 ZD(e)

Geçtiğimiz yirmi beş yıl boyunca yaşanmış ve önümüzdeki yirmi beş yıl boyunca yaşanacak gelkişmeler..